Collegiaal Bestuur in nieuwe samenstelling bijeen

Op 22 januari 2008 was het Collegiaal Bestuur voor de eerste maal

in nieuwe samenstelling in Haarlem bijeen.
Het bestuur gaat in 2008 werken met de ter synode in november goedgekeurde organisatievorm. Dat houdt in dat het bestuur zich concentreert op beleid en bestuur en het uitvoerende werk delegeert aan het Dagelijks Bestuur.

Het bestuur koos uit zijn midden drs.E.C. Smit als vierde lid van het Dagelijks Bestuur, dat verder bestaat uit de beide bisschoppen, de Thesaurier en waaraan de ambtelijk secretaris is toegevoegd.
De in de organisatienota gemelde beleidsterreinen werden voorzien van portefeuillehouders.

Verdere informatie valt te lezen onder de ‘knop’ Ambtelijke berichten, die vanaf vandaag is geopend onder het kopje Landelijk.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 januari 2008