Afscheid Ton van Eijk van de Raad van Kerken

Op woensdag 9 april wordt in een middagbijeenkomst onder de titel ‘De kerken elkaar tot zegen’ in het Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland afscheid genomen van dr. A.H.C. van Eijk als voormalig voorzitter en interim-secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. Hoofdspreker is prof. dr. A.W.J. Houtepen. Mgr. J.G.M. van Burgsteden zal een dankwoord uitspreken.
Aartsbisschop Joris Vercammen is namens de Oud-Katholieke Kerk aanwezig bij het afscheid, de bisschop is tijdelijk weer de eerste afgevaardigde namens de kerk in de Raad.

Uit de aankondiging:

De Raad van Kerken: teken van aanwezige eenheid.
De oecumenische beweging van de laatste halve eeuw heeft ons, christenen van verschillende tradities en culturen, bondgenoten gemaakt in dezelfde missie. Ook in en vanuit de Raad van Kerken in Nederland hebben we in ontmoeting, samenwerken en samenleven over kerkgrenzen heen de heelmakende kracht van de Geest Gods ervaren.

We zijn gegroeid in gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de geloof­waardigheid van het evangelie van Jezus. Zo hebben we de Schriften opnieuw en nu samen vertaald, hele stukken catechese en exegese gezamenlijk uitgegeven, zingen we meer dan 150 kerkliederen samen, hebben we kerkdeuren geopend voor vreemdelingen en vluchtelingen en tentenkampen gebouwd voor asielzoekers zonder papieren.
Daarnaast zijn de contacten van de Raad uitgebreid in een Beraad van Kerken, waar we ook kerken en groepen die de oecumene niet altijd vertrouwden, de hand van gemeenschap hebben geboden en zij ons. We hebben samen wegen verkend voor ontmoeting en dialoog met joden en moslims, hindoes, boeddhisten en humanisten: in vrijheid verbonden, zoekend naar vrede, vreugde en gerechtigheid. We zijn begonnen samen te werken in projecten van zending en missie om present te zijn in een geseculariseerde cultuur. En om niet te vergeten: we delen ook waar mogelijk onze zorgen over maatschappelijke kwesties. 

Heeft dat alles ons ook dichter bij elkaar en dichter bij zichtbare eenheid gebracht? Feit is dat binnen één generatie een complete herlezing heeft plaatsgevonden van de belangrijkste aspecten van de christelijke traditie, waarover in 2000 jaar controversen zijn ontstaan die schier onoplosbaar leken. Op grond van deze herlezing zijn nieuwe relaties gegroeid en akkoorden gesloten tussen kerken die het gezamenlijke erfgoed in vreugde willen delen. Samen met vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk hebben de lidkerken van de Wereldraad op de Assemblee van Porto Alegre een oproep gericht aan alle kerken om de reeds geschonken reële kerkgemeenschap dieper te beleven en duidelijker vorm te geven: Called to be the One Church. Dat laatste zou in Nederland ook het motto en de kracht van de Raad van Kerken moeten worden: de kerken elkaar tot zegen. En dat mag best wat kosten!

Bron: Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 9 april 2008