Anglicaanse en oud-katholieke bisschoppen bijeen in Porto.

Bisschop Soares van de Lusitaanse kerk (die deel uit maakt van de Anglicaanse wereldgemeenschap) is gastheer van de gemeenschappelijke conferentie van Anglicaanse en Oud-Katholieke bisschoppen van het Europese continent.
De conferentie te Porto (Portugal) duurt van 31 maart tot en met 3 april.

Op de agenda staan inmiddels bekende onderwerpen, waaronder het fenomeen van de overlappende jurisdicties van Anglicanen en Oud-Katholieken. De uitdagingen die dat geeft en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Zo nam een commissie van specialisten van het kerkrecht een voorstel onder de loep tot het instellen van een hulpbisschop, die voor beide kerkgemeenschappen actief zou kunnen zijn.

De praktijk laat voorbeelden zien van geslaagde vormen van samenwerking, zoals het zeeliedenpastoraat in Vlissingen, het luchthavenpastoraat en in de toekomst een mogelijk pastoraat voor Filippijnse migranten.

Er wordt ook gesproken over de synodale structuren in de onderscheiden kerken en de wijze waarop theologische beslissingen worden genomen en ingang vinden in de kerk.

Een apart agendapunt vormt de komende Lambethconferentie deze zomer. Eens in de tien jaar komen de Anglicaanse bisschoppen uit alle kerkprovincies samen voor deze Lambethconferentie, waarbij ook de oud-katholieke bisschoppen vertegenwoordigd zijn. Zo mogelijk wordt er een gezamenlijke verklaring opgesteld vanuit het continent van Europa.
Zoals bekend staat de eenheid in de Anglicaanse wereldkerk sterk onder druk door de verschillen in opvatting ten aanzien van de homoseksualiteit.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 april 2008