40 jaar Present in Twente

De Statie Twente laat opnieuw van zich horen. Sinds de zestiger jaren van de vorige eeuw komen oud-katholieken in Twente en Ommelanden al bijeen om samen de eucharistie te vieren. Langzaam maar zeker groeide dit initiatief uit tot een heuse Statie.

Op 14 juni a.s. viert de Statie de veertig jarige presentie met een symposium: Geloven in Twente. Er zijn drie inleiders, die ieder over het persoonlijk geloof en de betekenis van de traditie spreken. Van Rooms-Katholieke zijde is dat de oud-deken van Twente Jo Nibbelke, van Protestantse zijde ds. Hans Wachtmeester, predikant in de PKN en actief of het terrein van de diaconie en als slotspreker komt aartsbisschop Joris aan het woord.

Als klap op de vuurpijl wordt een gedenkboek gepresenteerd. De dag wordt besloten met een eucharistieviering op de vertrouwde plek, de kapel “Uit liefde” aan de Dorpsstraat in Lonneker-Enschede.
Het programma begint om 15.00 uur.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris van het bestuur, mevr. Liesbeth Wisselo.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 mei 2008