Aartsbisschop Williams houdt pleidooi tegen verkettering

Laat beide partijen, aan weerskanten van de diepe kloof in onze kerk, zichzelf de vraag stellen: welke stap kan ik doen om onze gemeenschap in Christus te redden? Die oproep deed de geestelijk leider van de anglicaanse kerkfamilie, aartsbisschop Rowan Williams, gisteravond tijdens een onverwachte toespraak.
Hij sprak tijdens het dagelijks avondgebed op de Lambeth-conferentie in Canterbury, waar ruim zeshonderd anglicaanse bisschoppen van over de hele wereld bijeen zijn. De Anglicaanse wereldkerk worstelt met een crisis rond homoseksualiteit, die de kerk op de rand van een scheuring heeft gebracht.

Williams daagde beide kanten van dat conflict uit zich in de ander te verplaatsen. Hij maakte zich voor beiden tot tolk van de tegenpartij. Zo zei hij namens de ’traditionele gelovigen’ onder meer: ,,Iedereen is welkom bij ons in de kerk, maar het evangelie zegt dat sommige gedragingen en relaties niet door God worden gezegend. Waarom moet een welkom voor homo’s per se betekenen dat ze de zegen van de kerk krijgen voor wat ze doen? We willen hen liefhebben – en oké, daar brengen we niet altijd veel van terecht, maar we kunnen niet zeggen dat er geen tegenstem is. Het is als het dilemma voor de vroege kerk: soldaten verwelkomen, maar hen zo ver krijgen dat ze hun wapens neerleggen.”

En voor de ‘niet zo traditionele gelovigen’ sprekend, zei Williams onder meer: ,,Wij willen de gaven erkennen die we bij homoseksuele gelovigen zien. En zij zullen de terughoudendheid die jullie van ons vragen (geen homorelaties inzegenen, geen praktiserende homo’s in het ambt, red.), zien als verraad. En zouden jullie ook willen opkomen voor homoseksuelen in jullie wereld, waar die ernstig worden gediscrimineerd?”

De aartsbisschop zei te hopen dat de Lambeth-conferentie ,,vanuit het centrum” zal spreken. ,,Ik bedoel niet vanuit het midden tussen twee extremen; dat is ook weer een politieke keuze. Ik bedoel vanuit het centrum in Jezus Christus, waarin ons leven rust en waar het op gericht is.” De conferentie duurt nog tot en met zondag.

De complete tekst van de toespraak valt hier te lezen (Engels).

Zie tevens de bijdrage van Aartsbisschop Vercammen in zijn logboek vanuit Canterbury.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 juli 2008