Anglicanen / Orthodoxen / Oud-Katholieken ontmoeten elkaar

Zaterdag 24 januari 2009

Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke christenen ontmoeten elkaar – hoezo? –
Omdat het noodzakelijk is.
Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Onze kerken staan alle drie op hun eigen manier in de traditie van de apostelen. Voor ons is het vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van de apostelen gebouwd te zijn. Het duidelijkste komt dat naar voren in onze gezamenlijke liefde voor de liturgische vieringen.

Wij vieren liturgie
in het hart van de kerk
voor het leven van de wereld
.

Daarom willen wij op deze ontmoetingsdag van elkaar ervaren hoe deze spiritualiteit ons leven in de wereld voedt.
Theologen en leken uit alle drie tradities zullen vertellen van en getuigen over hun liturgische beleving in de eigen kerk.

Wij beginnen met een Anglicaans ‘Morning Prayer’
en wij sluiten de dag af met een Orthodoxe ‘Vesper’.

Datum:       zaterdag 24 januari 2009
Tijd:           10.00 uur tot 17.00 uur.
Locatie:      Oud-Katholieke kerk van de heilige Petrus en Paulus,
                  Nieuwe Binnenweg 25, Rotterdam.

Contact:
pastoor R. Scheltinga, rbjjm.scheltinga@planet.nl,
pastoor H. Münch, fam.munch@planet.nl.
        
Wat kunnen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen?
Begeestering en enthousiasme voor hun eigen traditie
en voor het mooie dat ze hebben leren kennen in beide andere tradities.

Opgeven kan via het bisschoppelijk buro: buro@okkn.nl
onder vermelding van ‘Ontmoetingsdag’