Vertrek prof. dr. Angela Berlis naar Bern

Dr. Mattijs Ploeger nieuwe rector van het Seminarie

Dr. Angela Berlis, sinds 2006 hoogleraar voor “Oude Katholieke Kerkstructuren, tevens inhoudende de geschiedenis en de leer van de Oud-Katholieke Kerken”, vanwege de Stichting Oud-Katholiek Seminarie wordt met ingang van het komende herfstsemester hoogleraar voor Oud-Katholicisme en Algemene Kerkgeschiedenis aan het Christkatholische Departement van de Theologische Faculteit aan de Universiteit Bern. Zij volgt prof. dr. Urs von Arx op die sinds 1986 Nieuwe Testament en preekleer en sinds 1994 ook geschiedenis van het oud-katholicisme doceerde.

Prof. Berlis beëindigt met ingang van 1 augustus het docentschap voor praktische theologie dat ze sinds 2000 uitoefende en de leiding van het Oud-Katholiek Seminarie die ze sinds 2002 had. De nieuwe rector is dr. Mattijs Ploeger, pastoor van de parochie Egmond en sinds 1 oktober 2008 docent voor systematische theologie aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Afgelopen zaterdag vond de overdracht plaats van het rectoraat.

Tijdens de seminariedag, 26 september a.s. in de Driehoek in Utrecht, neemt prof. Berlis afscheid met het houden van een afscheidscollege. De seminariedag zal in het teken staan van het vieren dat het Seminarie 40 jaar aan de Universiteit Utrecht gevestigd is.

Foto: Peter Feenstra

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 augustus 2009