Seminarie krijgt bekijks

Een heuse touringcar reed op zondagmiddag voor op de Kon.Wilhelminalaan en loste een groep van zo’n 45 IJmuidenaren voor een bezoekje aan het Oud-Katholiek Seminarie. Vooral voor mw. Jannie de Rijk was het een weerzien na jaren, zij zwaaide zo’n veertig jaar geleden de scepter over het gebouw als vrouw van pastoor de Rijk, de toenmalige president van het Seminarie, en ze was nooit meer terug geweest.

Geen linnenkamer meer en veel doorgebroken. Het gebouw is wel wat veranderd in de loop van de jaren, studentenkamertjes zijn verdwenen en burelen kwamen er voor in de plaats.

De parochianen van de Adelbertusparochie, aangevuld met deelnemers uit de Engelmundus, deden een dagje Amersfoort. De mis werd bijgewoond bij de parochie op ’t Zand en daarna was het de stad in, waar een gezellige drukte heerste in verband met Open Monumentenweekend (de parochiekerk van Joris op ’t Zand ontving in het weekend een kleine 1200 bezoekers) en de Keistadfeesten. Via een bezoekje aan het Seminarie terug naar IJmuiden voor de borrel eUit de bus gezet in Amersfoortn de maaltijd.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 oktober 2009