60 jaar met Willibrord onderweg

De Werkgroep Sint Willibrord houdt op 7 november a.s. in het kathedrale centrum te Haarlem haar jaarvergadering. Het is dit jaar een jubileum, de werkgroep (voorheen Broederschap) bestaat 60 jaar.

Verschillende mensen zijn gevraagd terug te blikken op het verleden en eveneens iets van een toekomstbeeld en verwachting  aan het  papier toe te vertrouwen. Al deze pennenvruchten worden samengebracht in een jubileumboekje. Bij onze voorbereidingen voor dit jubileum zijn foto’s  en filmpjes (terug)gevonden.
Met de technische mogelijkheden van nu wordt getracht die op een CD/DVD over te zetten. Wellicht is het mogelijk deze met het jubileumboekje op die dag te presenteren.

Informatie en aanmelden bij Rina Homan-Copper, Jan Lichthartlaan 109, 3312 KE Dordrecht. Tel. 078-6454189 of e-mail, rinahoman@live.nl. Kosten voor de dag zijn er niet, maar wel wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter dekking van kosten van de dag.

Programma

10:00 uur Ontvangst met koffie/thee
10:30 uur Eucharistieviering in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel te Haarlem t.g.v. het 60 jarig jubileum van de Werkgroep (voorheen Broederschap) Sint Willibrord
12:15 uur Korte vergadering in de gemeentezaal van de kerk met o.a. notulen/financiën en nieuwe pastor
13:00 uur Feestelijke lunch
14:15 uur Terugkijken en vooruitzien

een programma waarin wij:

  • het boek “60 JAAR met Willibrord ONDERWEG” over de Broederschap/Werkgroep presenteren;
  • met beelden terugkijken naar het verleden;
  • met een verhaal de toekomst proberen te verkennen.
15:30 uur Een toast uitbrengen op de toekomst.
16:00 uur

 Afsluiting met korte vesperdienst .

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 november 2009