Oecumenelezing

De doop is de toegang tot de kerk. Dooperkenning tussen kerken is dan ook een pijler onder de oecumene. Wilt u een bijdrage leveren aan het verstevigen van die basis? Kom dan op de oecumenelezing van de Raad van Kerken op vrijdag 22 januari 2010. 

De Belgische systematicus prof. dr. Peter de Meij leidt het thema in. Vervolgens gaan de bezoekers met elkaar in gesprek in een poging om de doop wezenlijk oecumenisch voor het voetlicht te brengen. Prof. dr. Olof de Vries (baptist), prof. dr. Marius van Leeuwen (remonstrant) en mgr. Jan van Burgsteden (rooms-katholiek) zullen een eerste reactie geven. Daarna is de beurt aan u. 

De bijeenkomst vindt plaats in de Geertekerk in Utrecht. Het begint om 15.00 uur. Aansluitend tot 18.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie. Opgave via rvk@raadvankerken.nl. Kosten tien euro, studenten half geld.

Foto: prof. dr. Peter de Meij.
Bron: Raad van Kerken