Project Almere afgesloten

Aartsbisschop Joris Vercammen heeft tesamen met alle betrokkenen in goed overleg vastgesteld dat het projekt in Almere na bijna 12 jaar gestopt wordt.
Zondag 11 april werd de laatste viering in Goede Rede gehouden.

Aanvankelijk leek het initiatief om in deze snel groeiende nieuwe stad een oud-katholiek steunpunt te vestigen succes te hebben.
In de periode dat pastoor Wessel Jan Woltjer verbonden was aan Almere groeide de aanvankelijke groep en leek er zicht op de status van een Statie (parochie in oprichting).
Het geseculariseerde klimaat van de stad werkte echter niet mee en daarnaast werd de groep geconfronteerd met enkele verhuizingen, waarbij een vitaal deel van de groep wegviel.
Een aantal betrokken kerngroepleden heeft tot op het laatst zich ingezet voor Almere, maar de respons was helaas te gering om de continuiteit te garanderen. Blijven de herinneringen aan vele goede vieringen (waaronder een heuse diakenwijding).

De bisschop heeft wel aangegeven dat als er nieuwe initiatieven vanuit Flevoland komen, hij deze positief zal ontvangen en in overleg met het Collegiaal Bestuur op haalbaarheid zal beoordelen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 mei 2010