Start 100 jaar Paradijskerk Rotterdam

Op zaterdag 26 juni begon de feestweek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Paradijskerk te Rotterdam met een bijeenkomst met als thema ‘gastvrijheid’. Zondag de 27e juni stond in het teken van een feestelijke eucharistieviering in een bomvolle kerk met aansluitend een receptie op het zonovergoten terras.
Een uitgebreid verslag van deze dagen kunt u hieronder lezen. De festiviteiten worden deze week afgesloten met een vismaaltijd ter gelegenheid van het feest van de patroon Heiligen Petrus en Paulus (29 juni) en op woensdag een speciale kindermiddag op het kerkplein.

Verslag vanuit Rotterdam:
Op zaterdag 26 juni begon het feest: met een middag georganiseerd door Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze organisaties Rotterdam (PL&R) samen met het citypastoraat in het kader van het thema “gastvrijheid”. Het was gelukkig een mooie zonnige dag en een mooi zonnig weekend. Enkelen van ons waren al vroeg aanwezig op het kerkplein om een grote tent op te zetten, speciaal voor deze gelegenheid aangeschaft. De PL&R verzorgde deze middag niet alleen de dialoog maar ook voor eten was gezorgd, dat waren heerlijke hapjes afkomstig vanuit andere culturen. Zo werd het thema “gastvrijheid” al verlevendigd. Behalve parochianen en de mensen van de PL&R was er een delegatie van studentenpastors aanwezig, die deelnamen aan de dialoog. De middag werd afgesloten met een orgelconcert gegeven door Wouter Blacquière i.s.m. sopraan Cora Peeters. Deze middag werd extra feestelijk omdat er op de Binnenweg de “Levende beelden” tentoonstelling was. En op het kerkplein zat net als vorig jaar Maria met haar kindje. Er waren dien ten gevolge veel mensen op de been, wat zeker meegewerkt heeft aan de ontspannen, gezellige sfeer die middag.
De volgende ochtend alweer vroeg op de been, want het is toch niet niks: de Pontificale viering stond op het programma van zondag 27 juni. Ik weet niet of het mooie weer er aan mee heeft gewerkt, maar het was bomvol in de Paradijskerk. Het was voor deze gelegenheid een dienst samen met de R.K. St.Josephparochie die al sinds 1968 bij ons huist. Samen met vele genodigden die vanuit den lande naar ons toe zijn gekomen. Het was een indrukkende stoet aan misdienaren, voorgangers en natuurlijk de aartsbisschop die vanaf het zonnige plein de kerk binnenkwam. De parochianen en genodigden werden van harte welkom geheten en in het kerkboekje was te lezen dat de Paradijskerk op 30 juni 1910 door mgr. Spit, bisschop van Deventer en toentertijd pastoor van de kerk is ingewijd. De Paradijskerk, het huis van God, waarin al honderd jaar katholieken in goede en kwade dagen hun geloof hebben beleden en elke zon- en feestdag weer hun dankbaarheid hebben gevierd, waarin zij zijn gedoopt, hun eerste communie hebben gedaan, werden gevormd, hun huwelijk lieten zegenen en van waaruit ze zijn begraven. Kortom een huis waar vele herinneringen liggen voor de parochianen die er al jaren komen.
De aanwezigen hadden een prachtig uitzicht op het mooie versierde altaar. Mevrouw Lot Hal, die al jaren de bloemen verzorgt, had voor deze gelegenheid goed uitgepakt. Ook was niet bespaard op het zilver in de kerk, waar onze koster Johan Snijders verantwoordelijk voor is. Er was zelfs kerkzilver uit het museum Booijmans van Beuningen gehaald, wat voor deze gelegenheid stond te pronken op het hoofdaltaar.
Wij mochten ons deze ochtend verheugen op de aanwezigheid van één van de oudste parochianen van onze kerk, mevrouw Van Nus. Zij is slechts 3 jaren jonger dan de kerk aan de Binnenweg staat. Natuurlijk herinneren wij ons ook haar echtgenoot, wijlen dhr. Van Nus die, zo zijzelf vertelde, nu net zo oud zou zijn geweest als de kerk. Pastoor van Tilburg heeft mw Van Nus tijdens de dienst kennis laten maken met Lonneke van Nimwegen, die zoals de pastoor aanhaalde: “De jongste parochiaan in zich draagt”. Wij hopen over ongeveer 3 weken kennis te mogen maken met het kind van de nieuwe generatie.
In zijn preek verhaalde de aartsbisschop naar aanleiding van het evangelie van Zacheus de tollenaar, dat de kerk, deze Paradijskerk al jaren een plaats van ontmoeten is, een huis om je thuis te voelen. Zoals Jezus gastvrij ontvangen werd in het huis van Zacheus.
Na de bijzondere eucharistie, waarbij we vooral niet mogen vergeten te melden dat er mooi gezongen werd door het oud- katholieke koor, aangevuld met leden van de Josephcantorij, en natuurlijk zoals elke week het mooie orgelspel van Wouter Blacquière.
Over muziek gesproken: twee meisjes, Inge en Adelheid, speelden een stukje viool ter gelegenheid van het 100-jarige feest. Aan het einde van de dienst wachtte ons nog een aantal verrassingen. Namens het bestuur van de St. Josephparochie sprak Frank Jacobs ons toe en bood ons een kistorgel aan, het is voor gebruik voor de diensten in kleinere vorm zoals er zijn de Taizé vieringen en de vesperdiensten die regelmatig georganiseerd worden door het Citypastoraat. Het idee was van onze organist afkomstig, het is een welkome aanvulling voor de muziek die niet op het koor gezongen wordt. Het orgel werd eerst nog ingezegend door de pastoor en bisschop alvorens we in de dienst een voorproefje kregen van hoe het orgel klinkt.
Daarna nam Teun van Dam, secretaris van ons kerkbestuur, het woord. Hij bedankte alle aanwezigen en vond het fijn dat er zoveel gehoor was gegeven aan de uitnodigingen die verstuurd zijn. Ook ons kerkbestuur had een cadeau in petto en wel een cadeau voor alle aanwezigen. Er is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Paradijskerk een boek samengesteld met als titel “100 jaar Paradijskerk” Een uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Paradijskerk in Rotterdam. Alle aanwezigen kregen een exemplaar overhandigd. Het is een voor deze gelegenheid samengesteld boek met vele herinneringen en ook nog veel feiten op een rijtje. Bijvoorbeeld: de pastoors die in deze kerk dienst hebben gedaan, het aantal kerkgangers door de jaren heen. En verder veel wetenswaardigheden van de ins en outs van de Paradijskerk. Het is echt een leuk “hebbeding” voor iedereen die in de Paradijskerk geïnteresseerd is. Het boekje nam bij de uitgang dan ook gretig aftrek. Na de dienst hebben we nog een glas geheven op het zonovergoten terras, wat toch wel erg sfeerverhogend werkte. Het was dag 2 van het feest die afgesloten werd.
We zijn op de helft, maar het heeft ons nu al heel veel voldoening gegeven. We kijken uit naar de vismaaltijd ter gelegenheid van het feest van onze patroon Heilige Petrus en Paulus (29 juni) en naar woensdagmiddag, een speciale kindermiddag op het kerkplein.

Hilde Romeijn, foto’s: Teun van Dam.
Noot: Wilt u het boek “100 jaar Paradijskerk” bestellen. Dat kan via de email: info@paradijskerk.nl voor een bedrag van ª 4,95 + verzendkosten.