Pastores voor Zeevarenden geinstalleerd

Diaken Ank Muller-Robinson en dr. Remco Robinson werden op donderdagavond 4 november feestelijk geinstalleerd als pastor, resp. assisterend pastor voor de Mission to Seafarers in Vlissingen. De dienst vond plaats in de kapel van het zeemanshuis, the Flying Angel. Aangezien de Mission een gecombineerde Anglicaans-Oud-Katholieke verantwoordelijkheid is, ontvingen de beide pastores zowel een license van de Anglicaanse kerk uit handen van Archdeacon John de Wit als een benoemingsactie van de aartsbisschop van Utrecht.

Het ‘pastoraat van de gastvrijheid’ krijgt in Vlissingen op bijzondere wijze gestalte, bij de organisatie zijn tal van vrijwilligers uit verschillende kerken actief.

De Zeeuwse Oud-Katholieken waren met ongeveer vijftien mensen niet slecht vertegenwoordigd. Men is dan ook erg tevreden over de combinatie van de zorg voor de Mission en de Statie Zeeland, het behoud van het pastoraat van de statie staat of valt met deze combinatie. Omwille van de internationale uitstraling was de helft van de liturgie in het engels, inclusief de preek. De oecumene was vertegenwoordigd door de aanwezigheid van het Leger des Heils, de oud-deken van Zeeland, de rooms-katholieke pastoor van Vlissingen en de plaatselijke Raad van Kerken.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 november 2010