Over eenheid en meer

Met een opvallende voorkant in zwart-wit en de intrigerende titel Eenheid verscheen eind vorige week de nieuwe aflevering van het blad De Oud-Katholiek. De redactie schrijft in het voorwoord:

“Het kind is geboren, maar een naam hebben we nog niet. Wat we met dit nummer van De Oud-Katholiek wilden, stond ons helder voor ogen, maar ondanks een langdurige worsteling in onze laatste vergadering slaagden we er niet in de juiste vlag te vinden waaronder de lading in zee zou gaan.

Wat wilden we? Een nummer over heelheid tegenover verdeeldheid, een nummer over eenheid tegenover tweedeling. Hoe breng je dat onder in een pakkende titel? We zijn er niet echt uitgekomen, maar het kind moest toch een naam hebben. Eenheid hoort bij God, tweedeling en verdeeldheid bij mensen, leren we in dit nummer van Geert Jan Blanken, en dus geven we God de eer die Hem toekomt en wordt de titel Eenheid.

Behalve de vraag naar een passende titel riep het onderwerp nog veel meer vragen op. We geloven allemaal in dezelfde God, wordt er vaak gezegd, maar is dat wel zo? Over deze vraag buigt bisschop Dick Schoon zich. Hoe kan drie één en één drie zijn? Daar haal je geen hoogleraar wiskunde bij, maar een theoloog: professor Jan Visser. En hoe zit het met de relatie tussen het Oude en het Nieuwe Testament, zijn ze één of toch twee?

Dat de vorderingen op de weg naar eenheid van de kerken niet indrukwekkend zijn, is ons allen bekend. Dat ligt niet aan ons, maar aan die andere kerken. Wij zijn een brugkerk. Maar in zijn verontwaardiging over het optreden van de Rooms Katholieke Kerk, die anglicaanse priesters die tot haar toetreden opnieuw wijdt, komt pastoor Wietse van der Velde er, ook tot zijn eigen verbazing, na enig nadenken toe de hand in onze eigen oud-katholieke boezem te steken.

Kunnen wij misschien iets leren van de jongeren? In dit nummer leest u hoe zij vierden, zongen, werkten en veel plezier hadden in Taizé aan de Maas.

Wij hopen dat dit nummer u antwoorden geeft op vragen waar u al vaker (of nog nooit) over nagedacht hebt en dat het nieuwe vragen oproept.”

 

Mocht u belangstelling hebben voor het blad en het nog niet ontvangen, stuur dan een berichtje naar het Bisschoppelijk Bureau en het laatste nummer wordt u graag toegezonden. De Oud-Katholiek verschijnt 7x per jaar en de abonnementskosten bedragen voor belangstellenden 25 euro per jaar.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 februari 2011