Eigen kerk voor Groningen

Vanmorgen plaatste aartsbisschop Joris met een ferme haal zijn handtekening op de transportacte voor een kerk met bovenwoning aan de Witte de Withstraat 2 te Groningen. De koop van het pand van de Katholiek Apostolische Gemeente door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland was daarmee een feit.

De Katholiek Apostolische Gemeente gebruikte het pand al enige tijd niet meer en zag uit naar een passende bestemming; verkoop aan broeders in het geloof verdiende de voorkeur en men ging dan ook akkoord met een zeer schappelijke prijs. De komende maanden zullen nu besteed worden aan de renovatie van de bovenwoning om deze gereed te maken voor bewoning door het gezin van de pastoraal werker Victor Scheijde.
De parochie Groningen heeft nu een eigen huis en kan in de stad beginnen met de uitbouw van de gemeente.
Een extra paasvreugde!

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 april 2011