Missiecollecte in mei voor Egypte

Sinds 1994 ondersteunt de Missie Sint Paulus het sociale en diaconale werk van de “Daughters of St. Mary”, een zustergemeenschap in de Koptisch-Orthodoxe Kerk in Egypte. De zusters geven onderwijs  en houden een bejaardentehuis, kleuterscholen en crèches draaiend. Verder runnen de zusters er een instelling waar verstandelijk gehandicapten worden begeleid, het ‘Home of Progress’. Ook nemen de zusters onderwijs en voorlichting aan vrouwen voor hun rekening, onder andere om op de gevaren van vrouwenbesnijdenis te wijzen. Belangrijk bij het werk van de zusters is, dat hun werk ten dienste staat van christenen èn moslims.
In 2008 was het Vastenoffer van de Oud-Katholieke kerk van Nederland bestemd voor het ‘Home of Progress’ en voor het verstrekken van voedselpakketten onder de armsten van het dorp Beni-Khalil.
Als gevolg van de recente opstand in Egypte, die hopelijk een tijdperk van meer vrijheid en democratie heeft ingeluid, zijn de door de zusters geleide scholen en vrouwencentra tijdelijk gesloten geweest. Als gevolg hiervan kwam er geen geld binnen om de leraren en chauffeurs hun salaris voor februari en maart uit te betalen.
Om een idee te geven van de bedragen waar het om gaat: een gemiddeld maandsalaris bedraagt EUR 25. Voor EUR 1000 kan aan 22 leraren, chauffeurs en conciërges het volledige salaris voor februari en maart worden uitbetaald.  Verder is er geld nodig voor het ondersteunen van de vrouwencentra  en de crèches: voor lesmateriaal, kleurboeken, schommels en een dagje uit voor de kinderen.
Om de opvoeders van het Egypte van morgen een handje op weg te helpen en daarnaast de zusters en de kinderen in hun kwetsbare positie financieel en moreel te ondersteunen, doen wij graag een beroep op uw vrijgevigheid.
De Missie Sint Paulus stelt zich als doel om voor dit doel tenminste EUR 2.700 over te kunnen maken. Voor dit bedrag kunnen wij een groot deel van de actuele noden van de Koptische zusters lenigen.

Het Collegiaal Bestuur rekent op u bij deze missiecollecte, die in de maand mei wordt gehouden.