Stop geweld tegen homoseksuelen

Leden van de Nederlandse delegatie hebben de internationale kerkelijke gemeenschap in Kingston gevraagd om het Idaho-initiatief te steunen en geweld tegen homoseksuelen te veroordelen. Ds. Peter Verhoeff, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland, deed die oproep tijdens een workshop die ging over homoseksualiteit.

Ds. Wielie Elhorst, voorzitter van het LKP (Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit) had dinsdag de kerken in Nederland uitgedaagd tijdens een forum in de Domkerk om de positie van de homoseksuelen steviger aan de orde te stellen tijdens de internationale vredesconferentie in Kingston, Jamaica. De Nederlandse kerken die een verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen tekenden, hadden zich daartoe ook uitgesproken met de tekst: ‘We willen ons ervoor inzetten om ook in onze internationale kerkelijke contacten en in onze contacten met vertegenwoordigers van andere religies homofobie, homovijandigheid, homohaat en geweld tegen homoseksuelen te bestrijden’.
De Oud-Katholieke Kerk was bij die gelegenheid vertegenwoordigd door de bisschop van Haarlem, mgr. D.J. Schoon.
Zie hier voor nadere berichtgeving of teken zelf de verklaring

Verhoeff kwam hierop terug in Kingston. Met Geesje Werkman van Kerk in Actie bezocht hij de workshop van het Europese Forum van LGTB (Lesbian Gay, Bisexual and Transger groups). Geesje Werkman vertelt, dat er zo’n vijftig mensen deelnamen aan de workshop, afkomstig uit alle delen van de wereld. Het zaaltje – nogal klein uitgevallen – was overvol. Wielie Elhorst refereerde er dinsdag al aan, toen hij signaleerde dat dit de enige werkgroep was waar onomwonden over deze thematiek gesproken zou worden.

Geesje Werkman spreekt van een inspirerende bijeenkomst. ‘De power was voelbaar’. Er werden portretten getoond van mensen die zijn gemarteld, of vermoord, omwille van hun geaardheid en van mensen die vernederd werden of in een isolement werden geplaatst. Een  bekend voorbeeld daarvan is de moord van David Kato in Oeganda.

Werkman: ‘Het is spijtig te zien hoe kerken vaak vuile handen hebben op dit gebied’. De LGTB toonde een deel van het werk, waaronder trainingen, bijbelstudie, empowerment en coaching. Dit werk doet weer andere lokale of regionale groepen ontstaan, en draagt bij tot emancipatie van homoseksuelen op veel plaatsen in Europa.

Werkman: ‘We spraken in groepen over hoe veilige plekken te creëren voor mensen met een andere geaardheid in de kerk. De uitkomsten gingen, alhoewel met enig verschil één kant op, namelijk: De kerk is een plaats waar christenen in relatie staan met medegelovigen en met God en Jezus, en als er voor groepen van mensen barrières zijn om hier bij te horen is er eigenlijk van kerk geen sprake’. De kerken moeten gaan voor inclusiviteit, aldus de teneur in de werkgroep, ook haar theologie moet mensen insluiten, niet uitsluiten, en dit geldt niet alleen op het gebied van homoseksualiteit, maar op velerlei gebied.

Ds. Peter Verhoeff adviseerde alle aanwezigen om hun kerk op te roepen om geweld tegen homoseksuelen onomwonden af te wijzen en hij verwees daarbij naar de grote meerderheid van de Nederlandse kerken die ter gelegenheid van de International Day Against Homophobia (IDAHO) hun handtekening plaatsten onder een verklaring van die strekking.

De organisatie greep terug op een uitspraak van bisschop Desmond Tutu: “Jesus was very serious when he said that God is our father, and we all belong to one family …, lesbians and gay, so called straight people – people of all origin and colors- all belong to this family, and all are loved and precious”.

Tot slot werd meegedeeld dat het werk van het Forum onder anderen mogelijk is dank zij een forse bijdrage van Kerk in Actie.

 

Foto: fragment van plenaire presentatie
Bron: Raad van Kerken in Nederland
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2011