Op zoek naar wortels

Studenten en docenten van het Oud-Katholiek Seminarie maakten van het lange weekend van Hemelvaartsdag gebruik om een studiereis te maken naar Parijs en de ruïnes van het klooster Port-Royal even buiten Parijs, waar spirituele wortels van onze kerk liggen.

Er was een ontmoeting met de leden van de oud-katholieke broederschap van  St Vincentius van Lerinum, waarmee de eucharistie werd gevierd op vrijdag 3 juni 2011 te Parijs.
Hieronder de vrouwelijke deelnemers aan de studiereis in de ‘solitude’ van Port-Royal des Champs.
Op zondagochtend werd een bezoek gebracht aan de nieuwe parochie te Prisches, waar met de parochie de eucharistie werd gevierd.
 
foto’s Jan Hallebeek
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juni 2011