Slotverklaring Lekenforum in Graz

Het Oud-Katholiek Lekenforum was van 10 tot 14 augustus bijeen in Graz rondom het thema: Hoe leeft de Oud-Katholieke Kerk haar boodschap na.
In gespreksgroepen werden vier subthema’s uitgediept: het bisschoppelijk-synodale karakter van de Oud-Katholieke Kerk, de communicatiecultuur, de zichtbaarheid van onze kerk en het oude erfgoed tegenover nieuwe ideeën.
In het kader van het eerste subthema sprak het lekenforum zijn bezorgdheid uit over het feit dat door de Internationale Bisschoppen Conferentie besluiten genomen zijn over de toekomst van het Internationaal Oud-Katholiekencongres, die volgens het Lekenforum voorbehouden zijn aan het congres zelf. Het lekenforum acht dit niet in overeenstemming met het synodale karakter van onze kerk.
Een lang gekoesterde wens ging in vervulling: de oprichting van een Vereniging Oud-Katholiek Lekenforum, met als voornaamste doel het mogelijk maken van financiële ondersteuning voor deelnemers die de kosten van deelname niet zelf kunnen dragen.
Zie hier voor de volledige slotverklaring.

 

Tekst: Adrie Paasen
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 22 augustus 2011