Verslag Symposium Oud- en Nieuw Katholiek

Op 14 oktober jl. werd in een symposium te Utrecht het boek Oud- en nieuw-katholiek van bisschop Joris Vercammen van commentaar voorzien. Als eerste sprak Drs. Gerhard Schuil, Directeur Stichting Oikos (Stichting Oikos is een oecumenische organisatie die zich sterk maakt voor armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling), die het thema ‘verbondheid’ uit het boek doortrok naar maatschappelijke organisaties.

  • Hierna kwam Prof. Dr. Marcel Sarot, Hoogleraar Geschiedenis en wijsbegeerte van Religiewetenschap en Theologie, Universiteit Utrecht, aan het woord. Hij leverde op een drietal punten kritiek op het boek. Het eerste punt waarover hij struikelde was de vervangingstheologie (Jezus i.p.v. tempel) waar de schrijver iets te ongenuanceerd over schreef. Het tweede item betrof de ”verborgen strategie” onder het boek met als doel het winnen van Rooms-Katholieken. Het derde punt betrof de definitie van het woord ‘katholiek’.
  • Bisschop Vercammen, die als laatste spreker aan het woord kwam, ging uitvoerig en gedreven – zoals we dat van hem gewend zijn- in op de eerdere sprekers.
  • Prof. Dr. Dr. Peter-Ben Smit, Bijz. Hoogleraar Oude Katholieke Kerkstructuren, Universiteit Utrecht, had de algehele leiding van de middag.
  • Ruim vijftig personen van binnen en buiten de kerk waren naar Utrecht gekomen, waar ze ook nog werden getracteerd op taart. Het was ook nog eens de verjaardag van bisschop Vercammen.
  • Onderstaand is de mogelijkheid gegeven delen van het symposium terug te horen (met dank aan De Driehoek).

  • Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 november 2011

 

Inleiding: prof. dr. Peter-Ben Smit

Referaat 1: drs. Gerhard Schuil

Vragen en reacties op referaat 1

Referaat 2, prof. dr. Marcel Sarot

Vragen en reacties op referaat 2

Referaat 3: Mgr. Joris Vercammen reageert op de vorige sprekers.

Vragen en reacties op referaat 3