Columnist J.Suurmond in Aswoendagviering

De beide oud-katholieke parochies in de IJmond beginnen net als het vorige jaar de Veertigdagentijd gezamenlijk met een een viering op Aswoensdag (22 febr.). Dit jaar is predikant J. Suurmond – bekend als schrijver van vele boeken en columnist in Dagblad Trouw – uitgenodigd om in de gezamenlijk eucharistieviering met asoplegging te komen preken.
Na afloop is er Vastenavond in Verenigingsgebouw De Bolder. Hier kan worden nagepraat met J. Suurmond over zijn preek voor de vastentijd.
Iedereen uit de IJmond en vanuit alle andere kerken is van harte welkom op woensdag 22 februari om 19.00 uur in de kerk van de H. Engelmundus aan de Kon. Wilhelminakade 119 te IJmuiden en aansluitend in de Bolder.

Op vrijdagavond 24 februari wordt de Italiaanse film “de vier levens” gedraaid, die zich afspeelt in Calabrië. Geen maffia, armoede of ontvoeringen, maar de kringlopen van het leven. Uit de regio Calabrië is ook de Griekse filosoof en mathematicus Pythagoras afkomstig. En zowel de titel als ook het verhaal van deze film doen een beroep op zijn werk. Volgens Pythagoras verschijnt het leven in vier vormen die elkaar steeds aflossen. Het leven is een kringloop die uit vier stadia bestaat; menselijk, dierlijk, planten en mineralisch. Zo zien wij in deze zeer stille en rustige film hoe een oude geitenherder in een klein dorp leeft en sterft. Hoe op de dag van zijn dood een geit wordt geboren. Deze geit verdwaalt en zoekt bescherming onder een grote en oude dennenboom. Deze wordt omgehakt en voor een dorpsfeest gebruikt en na afloop tot houtskool verwerkt.
De film is een aaneenschakeling van prachtige opnames en met humor doorspekt. Na het zien van deze film houdt u nog meer van het leven.

‘Le quattro volte’ of ‘Vier levens’, Italië 2010 op vrijdag 24 februari om 20.00 uur in de H.Engelmunduskerk. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 februari 2012

Illustratie uit ‘In het huis van de pottenbakker”  Aswoendag.