Henricus Loos centraal in theologenlezing

Aartsbisschop Joris Vercammen is deze dagen de spreker bij de Theologenlezing. De titel van de lezing is: “Katholiek geloof opnieuw ontdekken – Henricus Loos (1813-1873) en de oud-katholieke beweging”
Mgr. dr. Joris Vercammen is docent ecclesiologie en ambtsleer aan het Oud-Katholiek Seminarie.

Lezingen op 15 februari in Utrecht en 20 februari in Haarlem, Aanvang: 20.00 uur.

Zie voor informatie over de lopende serie Theologenlezingen.

 

 

  

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 februari 2012