Leven in de maat

 

De Werkgroep Vorming & Toerusting heeft een nieuw programma aangeleverd, speciaal voor de Veertigdagentijd. De schrijver is Ward Cortvriendt, die onlangs tot de werkgroep is toegetreden. Het programma voor twee avonden gaat met name over het vasten in de verschillende religies. Aan te raden voor de vastenperiode.

Dit programma en andere toerustingsprogramma’s zijn helemaal uitgewerkt te vinden onder het tapje Toerusting.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 februari 2012