Over grenzen heen

Zondag 25 maart was voor de Statie Twente een zondag van grensovergangen. Wouter de Rijk nam voor de eerste maal deel aan de communie en vanuit de Duitse zustergemeente in Münster was een delegatie aanwezig onder leiding van pastoor Reinhardt Pott. Pastoor Klaas-Jan Homan ging samen met hem voor in de feestelijke dienst.

De kerkruimte was bijzonder goed gevuld en werd getest op een grote bezetting en dat beviel iedereen prima.

Foto’s: Rina Homan
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 maart 2012