Pastor Joop Albers op de Dam

Filmopname op Dam

De rabbijnen, pastores, imams en bestuurders die samenwerken onder de naam Cairo-overleg hebben vrijdagmorgen op de Dam in Amsterdam een film gemaakt voor You Tube. 

De aankondiging van een nieuw boek van Geert Wilders op 1 mei aanstaande in New York was de aanleiding om dit te gaan doen. In 2008 is bij de aanloop van het uitkomen van de film Fitna daarop geanticipeerd door een gezamenlijk bezoek te brengen aan Sheik Tantawi van de Al Azhar Universiteit in Cairo. Deze keer wordt dat gedaan door het maken van een film die op You Tube geplaatst wordt. De partners in de landen waar veel moslims wonen zullen van deze film op de hoogte gebracht worden door middel van e-mail en Twitterberichten. 

De bedoeling is om te laten zien dat wij ons niet herkennen in het beeld over de islam van Geert Wilders. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap en het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, het Contactorgaan Moslims en Overheid en de Raad van Kerken hebben elk hun eigen godsdienst, maar gaan respectvol om met elkaar en met het heilige in elkaars godsdienst en tradities. 

In de film is dat tot uitdrukking gebracht doordat rabbijn Evers zei: de Thora is ons heilig boek. Revd Joop Albers zei: Ons heilig boek is de Bijbel. Kursat Bal sloot daarop aan door te zeggen: De Koran is ons heilig boek. Dit werd afgesloten met het samen zeggen van: ‘maar wij respecteren het Heilig Boek van de anderen. Wij staan voor een land waar iedereen kan leven in vrede en zonder angst. Samen zijn we de natie van Nederland’.

Drs. Jan Post Hospers heeft als lid van de beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken de regie gevoerd en de afstemming geregeld voor de filmopname. Zodra de film op You Tube beschikbaar is, zal deze website een link aanreiken.

Foto van links naar rechts:orthodox rabbijn Evers, CMO-bestuurder Kursat Bal, pastor Joop Albers, Harry Polak bestuurder van Joods progressieve zijde en CMO-vertegenwoordiger Driss el Boujouvi.

Overgenomen van de website van de Raad van Kerken
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 april 2012