Mgr. Horstman 25 jaar bisschop

Op woensdag 12 december 2012 zal het 25 jaar geleden zijn dat Teunis Johannes Horstman tot bisschop werd gewijd. Om dit feit te gedenken zal er op die dag om 19.30 uur een Adventsvesper worden gehouden in de kathedrale kerk aan de Kinderhuissingel 74 te Haarlem, waarna een ontvangst zal volgen in de benedenzaal.

T.J. Horstman werd in 1927 te Utrecht geboren, doorliep het gymnasium te Amersfoort en studeerde daar aan het oud-katholiek seminarie. Zijn priesterwijding vond plaats in 1951. Vanaf 1953 was hij pastoor te Gouda, Oudewater en Schoonhoven, vanaf 1961 te Egmond aan Zee, vanaf 1976 te Utrecht en vanaf 1986 te Alkmaar. In 1987 kozen de vertegenwoordigers van het bisdom Haarlem hem tot bisschop. Gezondheidsredenen noopten hem in 1994 afstand van zijn zetel te doen. Als emeritus-bisschop is hij nog vele jaren als voorganger actief geweest.

Mede namens de huidige bisschop van Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon, nodig ik een ieder van harte uit de vesper op 12 december mee te vieren en mgr. Horstman te begroeten.

Mattijs Ploeger, pastoor van de kathedrale kerk te Haarlem

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 november 2012