Presentatie ledenadministratie goed ontvangen

Een goede ledenadministratie is een voorwaarde voor het functioneren van een parochie, niet alleen om parochiebladen te versturen of opwekkingen voor de actie Kerkbalans, maar ook voor het pastoraat. 
Het berichtenverkeer over de ledenadministratie tussen het Bisschoppelijk Bureau en de parochies ging voor een deel nog op papier, maar daar komt nu verandering in. Het Collegiaal Bestuur besloot eind vorig jaar akkoord te gaan met een ledenadministratie-online. Parochies krijgen de beschikking over hun eigen deel van de digitale administratie en kunnen wijzigingen rechtstreeks verwerken. De presentatie van het door het bureau uitgezochte systeem vond zaterdag 23 maart plaats in Amersfoort. Een behoorlijk aantal parochies had afgevaardigden naar de bijeenkomst gezonden en er werd bijzonder positief op de presentatie gereageerd, zeker ook toen bleek hoeveel mogelijkheden het systeem bood, waaronder ook een aparte module voor de registratie van bijdragen. De terecht niet onkritische aanwezigen hadden vele vragen over het gebruik en de beveiliging, die alle afdoende beantwoord konden worden. Het systeem zal in de loop van de volgende maanden voor de hele kerk operationeel worden.

In de middag volgde een presentatie van een systeem voor de financiële administratie van de parochies, wat naadloos aansluit bij de bovengenoemde ledenadministratie en dat in de loop van het jaar eveneens online gaat werken.  Een achttal penningmeester meldde zich spontaan om als pilot-parochie met het nieuwe systeem te gaan werken voor het boekjaar 2013. Het Collegiaal Bestuur wil de gepresenteerde administratie voor het boekjaar 2014 landelijk invoeren.

Beide presentaties krijgen in de loop van de komende maanden nog een vervolg, waarbij dieper op de materie zal worden ingegaan en de eerste ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 maart 2013