Diakenwijding Erna Peijnenburg

Op zaterdag 1 juni, de gedenkdag van de tweede-eeuwse martelaar Justinus, werd Erna Peijnenburg door bisschop Dirk Jan Schoon tot diaken gewijd in de oud-katholieke kathedraal van Haarlem. Erna heeft veertien jaar gewerkt in en rond de rooms-katholieke kathedraal en er waren dan ook diverse Haarlemse rooms-katholieken, onder wie plebaan Hein Jan van Ogtrop, en anderen uit de Haarlemse oecumene, naar onze kerk gekomen om getuige te zijn van deze stap op de nieuwe weg die Erna is ingeslagen. Ook Erna’s huidige werkkring, de oud-katholieke parochie te Alkmaar, was goed vertegenwoordigd in de persoon van parochianen, onder wie koorleden, misdienaars, een lezer, een kinderkerkleidster, een deurwacht en degenen die de lovende aanbevelingen uitspraken: deservitor Jake Dejonge en kosteres Anneke Houtkooper-Palsma, nadat de deken van het bisdom Haarlem, Harald Münch, de kandidate naar voren had geroepen. Organiste was Fiete Smit-Maan, die op haar fiets het halve bisdom doorkruist om maandelijks in Alkmaar, Haarlem, Krommenie en haar woonplaats IJmuiden het orgel te bespelen. De koster-beheerder van het Haarlemse kerkcomplex, Michaël Maas, en de secretaris van de Haarlemse Bisschopskas, Laura Zwart-Vuil, stonden garant voor de receptie die na afloop in de benedenzaal gehouden werd. De pastoor van de Haarlemse kathedraal, Mattijs Ploeger, fungeerde als ceremoniemeester en beklom ook even de orgelbank om de moeder van Erna, Ageeth Peijnenburg-Roozendaal, bij haar solozang uit de ‘Messiah’ te begeleiden. Voor de rode gewaden op deze martelarendag werd dankbaar gebruik gemaakt van het fraaie stel uit onze Utrechtse zusterkathedraal, dat door de paramentencommissie welwillend ter beschikking was gesteld.
Het slot van de preek van bisschop Dirk Jan luidde als volgt: “In een wereld waarin mensen in toenemende mate op zichzelf zijn aangewezen en zichzelf moeten waarmaken, is deze houding van dienstbaarheid aan Gods woord harder nodig dan ooit. Juist de diaken treedt namens de kerk op als degene die onrecht en menselijke nood signaleert en daar wat aan doet. Het is de wonderlijke paradox van het christelijk geloof, dat juist het afleggen van alle goddelijke macht, zoals de Meester deed die zijn leerlingen de voeten waste en tot het kruis heeft gediend, ons deelgeeft aan een vreugde, die alle angst voor beperktheid en eindigheid doorbreekt en optilt. Voor die boodschap van heil onderging Justinus het martelaarschap, daarvoor hebben christenen van alle tijden gestreden en daartoe zijn wij allen in onze doop en Erna met haar wijding tot het bijzondere ambt geroepen.”

Tekst: Mattijs Ploeger
Foto’s: Michaël Maas

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juni 2013