Preek door eerste-communicant

Na de grote feesten van 75 jaar kerkwijding en de diakenwijding van Erna Peijnenburg was het op zondag 2 juni de beurt aan de Haarlemse parochie om in meer intieme kring de 1e communie te vieren van Inne Feenstra. Met gebruikmaking van de vereenvoudigde liturgie voor jongerendiensten die we in deze parochie af en toe gebruiken, vierden we de eucharistie van Sacramentsdag. Pastoor Mattijs Ploeger beperkte zich tot een inleidend woord, waarin hij duiding gaf aan deze feestdag. Het moment van de preek stond ter beschikking van de eerste-communicant, die een heuse toespraak hield, waarin hij inging op de betekenis van de bijbel, de communie en de vraag of God wat in je leven betekent.
De vader en broer van Inne begeleidden enkele liederen op gitaar en blokfluit. De pastoor gaf aan Inne de volgende woorden mee uit eucharistisch gebed 7, vertaald door bisschop Bert Wirix: “Geef dat het geloof, de hoop en de liefde van Jezus ons hart vervullen en laat alle mensen in vreugde en vrede samenkomen rondom uw tafel en uitzien naar uw koninkrijk”.

Tekst: Mattijs Ploeger
Foto’s: Michaël Maas

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 juni 2013