Vijfde bericht uit Boedapest

Zondag 7 juli 2013

Na een werkweek met soms meer dan 12 uur vergaderen per dag mogen we vandaag een nieuwe start maken. De Hongaarse kerken hebben ons uitgenodigd om in kerkdiensten mee te leven met plaatselijke gemeenten. Opnieuw is de organisatie dankzij de jeugd-stuwards perfect geregeld. Naar ieders voorkeur zijn de bezoekgroepen ingedeeld: 9 Reformed,12 Lutherans, 1 Orthodox, 2 Baptist, 1 Pentecostal, 3 Methodist en 2 Anglican. Een ouderling van de Reformed Chuch in Ullo haalt ons om 08.30 uur op. Ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, is uitgenodigd om de preek te houden, waarbij de vertaling vanuit het Nederlands in het Hongaars wordt verzorgd door het predikantsechtpaar dat na hun studie in Nederland deze taal zeer goed blijkt te beheersen.

Dat de kerk vandaag het dubbele aantal kerkgangers trekt komt niet door  de twee gasten uit Nederland, maar door de twee kinderen die gedoopt worden. Mooi vond ik het dat de predikante het kind koesterend in haar armen hield terwijl ze daarvoor een persoonlijk gebed deed. Het deed me denken aan Jezus die na afhoudend gedrag van de discipelen de kinderen omarmde. In plaats van een besprenkeling met wat druppels water werd er uit een kan rijkelijk water over de hoofdjes uitgegoten. Ik vond dat een mooie symboliek van de doop als als teken van afwassing van zonde. Ouders en doopouders beloofden het kind een christelijke opvoeding te geven opdat ze zelf die verantwoordelijkheid zouden nemen bij hun Confirmatie op 14-jarige leeftijd. Alles bij elkaar een hele mooie dienst, het was goed in het midden van de plaatselijke gemeente op adem te komen als onderbreking van een vergadering op Europees niveau met alle daaraan verbonden formaliteiten en (soms Babilonische) spraakverwarring.
De ontmoeting met Hongaarse gemeenteleden en (uitvoerige) maaltijd die ons werd voorgeschoteld deed ons de christelijke gemeenschap ervaren.
Het wordt wennen om de vergaderdraad weer op te pakken voor de laatse loodjes.

Zie hier voor voorafgaande berichten.

Bert van Bokhoven

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 juli 2013