Een ikoon voor voltooid werk

De penningmeester van de Amersfoortse parochie, Mieke van ’t Erve-Verheij, werd op zondag 8 september jl. verblijd met de ikoon van de heilige Willibrordus, die door het Collegiaal Bestuur was toegekend voor haar jarenlange onvolprezen inzet voor het bestuur en het financiële en materiële welzijn van de parochie.De ikoon werd uitgereikt in het weekend, waarin de parochie de goede afloop van de grote restauratie van de kerk vierde. Het leiendak is na bijna negentig jaar geheel vernieuwd en alle ramen zijn opnieuw in het lood gezet, de haan staat weer te glimmen op de toren en het nodige zink en loodwerk is vervangen, muurankers hersteld etc.


Op zaterdag 7 september was in de middag een speciale bijeenkomst voor allen, die aan de restauratie hadden meegewerkt, de aannemer, de glazenier, de loodgieter en niet te vergeten de mannen van de Stichting Monumentenwacht, die de gehele restauratie met het kerkbestuur en de Cie Bebouwde Eigendommen hadden voorbereid en begeleid. Namens de gemeente Amersfoort was de wethouder voor cultuur present. Op zondag vierde de parochie feest en werd met name Mieke aan het einde van de dienst als grote spil van de restauratie in het zonnetje gezet, nadat Klaas Lenten in een toespraak had terug gekeken op het grote werk.

Het kerkgebouw van Sint Joris op ’t Zand kan er weer een eeuw tegen!
Zie verder de berichten op de website van Amersfoort.

Foto’s: Wim Roobol
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 september 2013