Denken in de Driehoek – terugblik

Terugblik eerste avond: zelfontplooiing, een onmogelijk ideaal?

We kijken terug op een geslaagde eerste avond van de lezingenserie Denken in de Driehoek. Hoofdspreker Sicco Claus MPhil hield een boeiend betoog over de vrije wil en de implicaties van de theorie dat er geen vrije wil is. Deze gedachte heeft bijvoorbeeld gevolgen voor het strafrecht en voor authenticiteit en zelfontplooiing. Voor de hoofdlijn van zijn betoog, zie: http://www.godschrift.nl/artikel/zelfontplooiing-een-onmogelijk-ideaal .

Na de hoofdlezing gaf prof. dr. Peter-Ben Smit een eerste kritische reactie, waarna een stevige discussie met en door de aanwezigen volgde.

Tijdens de volgende lezing op 27 november wordt de implicatie voor het strafrecht verder uitgewerkt. Prof. dr. Gerben Meynen spreekt dan over “Gek of slecht: strafrecht en toerekeningsvatbaarheid”. De eerste reactie wordt gegeven door mr. Bert Maan. Van harte aanbevolen!

De lezingenserie Denken in de Driehoek staat onder verantwoordelijkheid van: • de culturele commissie van de oud-katholieke Gertrudiskathedraal • het internetmagazine gOdschrift • de bijzondere leerstoel oude katholieke kerkstructuren aan de Universiteit Utrecht en wordt mede mogelijk gemaakt door congres- en vergadercentrum In de Driehoek.

De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS). Vanaf 19:30 uur is iedereen welkom voor koffie of thee. Het programma is van 20:00 tot 22:00 uur. Aansluitend is er een borrel.

Meer informatie: www.facebook.com/denkenindedriehoek
www.utrecht.okkn.nl en
www.godschrift.nl
denkenindedriehoek@gmail.com of telefoon: 030-2315018

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 november 2013