Laatste college van prof.dr. Jan Hallebeek

Na meer dan 25 jaar zal prof. mr. Jan Hallebeek zijn functie van onbezoldigd “toegevoegd docent kerkelijk recht” aan het Oud-Katholiek Seminarie neerleggen. De onderwijslast van zijn fulltime hoogleraarschap Europese rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit wordt steeds zwaarder en bovendien vindt Jan het een verstandige gedachte dat een aantal in de komende jaren te verwachten emeritaten van Seminarie-docenten enigszins worden gespreid.

De colleges van Jan Hallebeek golden en gelden bij verschillende generaties studenten als behorend tot de beste colleges die aan het Seminarie worden gegeven. De schriftelijke neerslag van zijn college, het collegedictaat, is door de jaren heen uitgegroeid tot een compleet boek: Kerkelijk recht in ecclesiologische context, dat in 2011 werd uitgegeven. Bij zijn 25-jarig jubileum als docent werd Jan tijdens de afgelopen Seminariedag geëerd met een feestbundel: Meester in kerk en recht. Beide boeken zijn uitgegeven in de Seminariereeks en verkrijgbaar bij de webshop van de landelijke oud-katholieke kerk.

Op dinsdag 14 januari gaf Jan zijn laatste reguliere college. Hij zal nog bij enkele onderdelen van het curriculum betrokken zijn, maar heeft de collegeserie kerkelijk recht nu dus voor het laatst gegeven. De studenten markeerden dit door lekkers bij de koffie aan te bieden. Met het vertrek van Jan Hallebeek verliest het docentencollege van het Oud-Katholiek Seminarie niet alleen een gerenommeerd kerkjurist, maar ook een historicus met specifieke kennis van de 17e- en 18e-eeuwse geschiedenis van de Nederlandse oud-katholieke traditie. Vanwege het augustinistische karakter van deze geschiedenis had de rector van het Seminarie eigenlijk met een brandend hart (een bekend attribuut van de H. Augustinus) willen aankomen. Het dichst bij een brandend hart komt in onze cultuur een bos rode rozen, die Jan dan ook werden aangeboden.
Tekst: Mattijs Ploeger
Foto: Louis Runhaar
Bron: Website Oud-Katholiek Seminarie
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 januari 2014