Roerend religieus erfgoed: wat doen we ermee?

De 29e Nicolaas van der Monde-lezing op 11 februari 2014 in de Pieterskerk te Utrecht is gewijd aan dat thema.
Spreker is Marc de Beyer, hoofd van Erfgoed in Kerken en Kloosters, een nieuwe afdeling van Museum Catharijneconvent. De afdeling waaronder ook dr. Richard de Beer, consulent en conservator voor het oud-katholiek erfgoed, valt.
Wekelijks sluiten twee kerken of kloosters hun deuren. Vanaf 1975 verdwenen meer dan 1500 kloosters, er zijn er nu slechts zo’n 150 over. Ook veel kerken hebben te maken met teruggang en sluiten kerkgebouwen.
Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor gelovigen en voor kerkgebouwen. Maar ook voor het religieus erfgoed dat zich in deze kerken bevindt. De verwachting is dat op termijn meer dan 150.000 voorwerpen overbodig zijn. Het gaat dan om voorwerpen met een emotionele, liturgische waarde, die vaak zijn vormgegeven door de beste kunstenaars van hun tijd. De grote uitdaging is: wat doen we met deze voorwerpen? En: hoe bepalen we hun culturele waarde?

Museum Catharijneconvent ontwikkelde samen met de Nederlandse kerken en erfgoedinstellingen een instrument o de waarde van religieuze voorwerpen te bepalen: de Handreiking roerend religieus erfgoed. De Handreiking, waarin ook een leidraad voor afstoting is opgenomen, is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

Aan de hand van sprekende voorbeelden uit kerken in de stad en provincie Utrecht zal Marc de Bijer laten zien hoe de waarde van religieus erfgoed kan worden bepaald en welke keuzes er vervolgens gemaakt kunnen worden.

De Pieterskerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Bron: uitnodiging Vereniging Oud-Utrecht
Amersfoort, Bisschopppelijk Bureau, 17 januari 2014