Feestelijkheden Amsterdam geopend

De parochie Amsterdam viert dit jaar de honderdste verjaardag van het kerkgebouw aan de Ruysdaelstraat. Exact op de dag, waarop 100 jaar geleden de kerk werd ingewijd door de toenmalige bisschop van Haarlem, Nicolaas Prins, werd op zaterdag 22 februari met een feestelijke eucharistieviering een begin gemaakt met de viering van het jubileum.
Voorganger was de bisschop van Haarlem, mgr. dr. Dirk Jan Schoon, daarbij geassisteerd door de oud-pastoors Jan Victor Kinneging en Jaap Spaans.
Dit huis, gereinigd en versierd klonk ter opening uit zo’n honderdvijftig kelen – het kerkgebouw was geheel gevuld- en dat was toepasselijk: de restauratie van de binnenzijde van de kerk was net goed en wel afgesloten en de kerkruimte zag er stralend uit. Het is bijna niet voorstelbaar dat bij de inwijding zo’n 450 kerkgangers in het gebouw waren samen gekomen, zoals de bisschop in zijn toespraak memoreerde, er moesten zaterdag al stoelen worden bijgeplaatst.
Beweging tussen hemel en aarde was het thema waarover oud-pastoor Kinneging zijn preek hield en dat naar aanleiding van het verhaal van de droom van Jacob in het boek Exodus en het visioen van de hemel, die neerdaalt op aarde, uit het boek Openbaring. Een beweging, die ook tot stand kwam bij het zingen van de speciaal vorig jaar voor de parochie gecomponeerde Nicolaasmis van Wijnand van Klaveren (een van de vier nieuwe missen, die vorig jaar werden gepresenteerd). Fraaie solozang van bariton Gertjan Aarentse was er ook tijdens de communie.
Na de viering stonden de glazen en de hapjes klaar en kwam vele oude bekenden elkaar tegen.
Op 10 en 17 mei worden de feestelijkheden vervolgd (zie de agenda).

Foto’s: Alexandra Gerny.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 februari 2014