Maria en Jozef terug op honk

De twee meter hoge beelden van Maria met kind en Jozef stonden enkele eeuwen lang in de kapel van het oude Oud-Katholiek Seminarie in de Muurhuizen te Amersfoort. Bij het vertrek van de priesteropleiding in 1957 naar de nieuwbouw aan de Kon. Wilhelminalaan was er voor hen geen plaats meer in de herberg en bij gebrek aan belangstelling werden ze uiteindelijk op een veiling verkocht. En de koper was opmerkelijk genoeg het (RK) Bisschoppelijk Museum in Haarlem. Met de vorming van het Museum Catharijneconvent in Utrecht (waar de collecties van het Aartsbisschoppelijk Museum, het Biss. Museum van Haarlem en het Oud-Katholiek Museum werden ondergebracht) kwamen de beelden wel weer een beetje in de buurt van het oud-katholiek erfgoed, maar een plaats in de vaste opstelling zat er niet in.
Sinds deze week zijn de beelden weer terug op hun oude plek in de Muurhuizen. In het gebouw opent een zorgresidentie voor ouderen binnenkort haar deuren, getooid met de naam Het Seminarie. De voormalige kapel krijgt de functie van ontmoetingscentrum.
Misschien een tip voor wat ouder wordende oud-katholieken: wonen onder het toeziend oog van Jozef en Maria? De parochiekerk ligt om de hoek net als de winkelstraat van Amersfoort. Op zondag 6 april worden in het Berghotel verschillende presentaties gehouden, aanvang 13.30 uur.

foto’s: Marie Louise Hehenkamp
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 maart 2014