Pastoorswisselingen Bisdom Haarlem

Vanwege de ziekte van priester Koenraad Ouwens moest er vervanging worden gevonden om de colleges liturgie en de andere werkzaamheden aan het seminarie te verzorgen. Die vervanging is in overleg met het Curatorium van het Oud-Katholiek Seminarie en het Collegiaal Bestuur van onze kerk gevonden in de persoon van Mattijs Ploeger. Pastoor Ploeger zal voor 0,3 fte vervangend docent liturgie worden met daarnaast een aanstelling als 0,2 fte assisterend pastor in de parochie van de H. Agnes te Egmond aan Zee. Hij legt daarmee zijn functie als pastoor van de HH. Anna en Maria te Haarlem neer.

In de vacature van 0,5 fte die door het vertrek van pastoor Ploeger uit Haarlem ontstaat, wordt voorzien door de benoeming van pastoor Robert Frede, die zijn functie als pastoor van de H. Adelbertus te IJmuiden neerlegt. Hij zal daar worden opgevolgd door pastoor Martina Liebler, die daarvoor een uitbreiding van 0,2 fte van haar aanstelling krijgt. Zij blijft daarnaast 0,3 fte assisterend pastor in de IJmuider parochies en 0,2 fte als pastoor van de H. Nicolaus te Krommenie.

Door de reductie van de totale pastorale bezetting van de beide IJmuider parochies van 1,9 fte nu naar 1,5 fte straks kan de tijdelijke uitbreiding van de formatie aan het seminarie worden gerealiseerd zonder extra lasten voor de landelijke kerk. 

De wijzigingen zullen hun beslag krijgen per 1 november aanstaande. Het ligt in de bedoeling dat het afscheid van pastoor Ploeger en de installatie van pastoor Frede te Haarlem zullen plaatsvinden in een dienst op zondag 9 november om 16.00 uur. Het afscheid van pastoor Frede van de Adelbertusparochie staat gepland voor zondag 7 december op een nader te bepalen tijdstip.

Amsterdam, 5 oktober 2014

Dirk Jan