Tijdelijke leefgemeenschap Taizé in de Paradijskerk

Van 5 januari tot en met 6 februari a.s. zullen drie jonge vrouwen een tijdelijke leefgemeenschap vormen. Zij doen dit in opdracht van de gemeenschap van Taizé “om getuige te zijn van het Evangelie en de vreugde en moeilijkheden van hen die daar wonen te delen“.

De dames zullen verblijven bij de Zusters van Liefde in de pastorie van de Paradijskerk en in de wijk en stad diverse werkzaamheden verrichten en groepen bezoeken.

Gedurende het verblijf van de gemeenschap zullen er in de Paradijskerk van maandag tot en met vrijdag drie Taizégebeden plaatsvinden:

  • 08.00 uur : Morgengebed
  • 12.30 uur : Middaggebed
  • 17.30 uur : Avondgebed

Op zaterdag is er een morgengebed om 09.00 uur. Iedereen is van welkom bij de gebeden.

Na het eerste gebed op maandagavond 5 januari 17.30 uur is er gelegenheid de tijdelijke leefgemeenschap welkom te heten.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 januari 2015