Uitnodiging Studiedag Arminius Instituut Maandag 26 januari, Vrije Universiteit, Amsterdam

“De Remonstranten als kerk en de remonstrantse theologie”


Vanaf januari 2015 organiseert het Arminius Instituut, verbonden aan het Remonstrants Seminarium aan de VU, wetenschappelijke en algemeen publieksgerichte theologische programma’s. De focus ligt op  studieuze activiteiten en publicaties m.b.t. ’theologie, kerk en samenleving’. De aftrap wordt gegeven op deze studiedag. Deze eerste keer staat de Remonstrantse Broederschap als zodanig centraal: lezingen en discussie over de vraag, wat de betekenis van de remonstrantse theologie en de remonstrantse kerk kan zijn in de huidige samenleving. De beide docenten prof. dr.

Christa Anbeek en dr. Tjaard Barnard zullen spreken. Daarnaast prof. dr. Johan Goud, die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van de remonstrantse theologie en Jaap Marinus, gastonderzoeker bij de Remonstranten. Twee sprekers van een andere confessionele / levensbeschouwelijke richting zullen eveneens hun licht laten schijnen over de vraag naar de betekenis van de Remonstranten: van mgr. dr. Dick Schoon en dr. Maarten Wisse horen wij hoe zij over genoemde vraag denken.

PROGRAMMA

10.00 uur            ontvangst met koffie en thee
10.30 uur            welkomstwoord door de dagvoorzitter, dr. Bert Dicou,
                           directeur Arminius Instituut
10.35 uur            prof. dr. Christa Anbeek:  “Remonstranten: geloof begint bij jou”
11.10 uur            prof. dr. Johan Goud: “Multitasken. De opdracht van remonstrantse theologie.”
11.45 uur            Jaap Marinus, presentatie werkplan n.a.v. onderzoek kansen RB lokaal
12.15 uur            forumgesprek met Anbeek, Goud, Marinus o.l.v. drs Elza Kuyk,
                           wetenschappelijk coördinator
12.45 uur            lunch
13.45 uur            dr. Tjaard Barnard, De Remonstrantse Broederschap: wat zij is en wat zij wil.
14.20 uur            Mgr. dr. Dick Schoon, “Het geloof vieren als gestructureerde vrijheid”
14.55 uur            dr. Maarten Wisse: “Bespiegelingen van een hyper-calvinist”
15.30 uur            theepauze
16.00 uur            forumgesprek Barnard, Schoon, Wisse, o.l.v. Elza Kuyk
16.30 uur            afsluiting door dagvoorzitter, drankje na

Opgeven bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

Lokatie: Hoofdgebouw VU, de Boelelaan 1105, Filmzaal PThU (1e verdieping)

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 januari 2015