Summer School in oud-katholieke theologie 2015 aangekondigd!

Heeft u altijd meer van Oud-Katholieke theologie willen weten? De Summer School in Oud-Katholieke theologie 2015 biedt u de mogelijkheid tot verdieping. Net als in 2013 en 2014 zal een internationaal gezelschap zich een week lang bezighouden met Oud-Katholieke theologie, praktijk en geschiedenis.

Docenten van het Oud-Katholiek Seminarie verzorgen deze cursus die onderdeel is van de Utrecht Summer School.

Een beschrijving van de cursus en het precieze programma is hier te vinden: http://www.utrechtsummerschool.nl/courses/culture/old-catholic-theology-in-its-ecumenical-context

Prof. Peter-Ben Smit (p.b.a.smit@uu.nl) coördineert de cursus, bij hem is meer informatie op te vragen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 7 februari 2015