Pastoor George Blom overleden

Dinsdagmorgen, in alle vroegte, is emeritus pastoor George Blom overleden. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en alle overige familie en vrienden. Wij bevelen hen in uw gebeden aan.


De eucharistieviering ter uitvaart zal worden gehouden op maandag 1 juni om 11.00 uur in de Oud-Katholieke Sint Vitus kerk aan het Melkpad te Hilversum.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in De Akker naast de kerk.
De begrafenis vindt plaats om 14.00 uur op de Zuiderbegraafplaats, Kolhornseweg 13, Hilversum.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 mei 2015