Pastorespartnersdag in IJmuiden

Op zaterdag 13 juni kwamen zo’n 25 partners en weduwen/weduwnaars van oud-katholieke (emeriti-) pastores naar IJmuiden voor de traditionele pastorespartnersdag. Die was daar georganiseerd door partners en weduwen uit de sinds januari 2015 samengevoegde oud-katholieke Adelbertus- en Engelmundusparochie.

Bij het welkom in verenigingsgebouw De Bolder met koffie en IJmuider ‘sluisjes’ werd Mannie van Ditmarsch-van ’t Wel bedankt voor haar vijftien jaar lang trouw beheren van de wel-en-weepot voor de pastores en hun partners. Zij geeft het stokje nu door aan Gerard Schoonderbeek. 

Noordzeekanaalgravers

Voor het ochtendprogramma was de IJmuidense schrijfster en anti-apartheid-activiste Connie Braam uitgenodigd. Zij hield een boeiende lezing over de gravers van het Noordzeekanaal en het ontstaan in 1876 van IJmuiden, waar toen ook de oud-katholieke Engelmundusparochie werd gesticht. Haar levendige verhaal over deze arme sloebers, die in holen in de duinen moesten wonen en vaak in jenever kregen uitbetaald, ontleende ze grotendeels aan ‘De woede van Abraham’, het eerste deel van haar trilogie over Oud-IJmuiden, die mede op haar familiegeschiedenis is gebaseerd.

Zeehavenmuseum

In het middaggebed in de kerk vierden we het feest van de roeping van de heilige profeet Elisa. Bij de voorbeden werd gedachtenis gehouden voor de in de afgelopen periode overleden bisschop Teun Horstman en pastoors Jan de Haan, Klaas Jan Homan en Georges Blom. Na de lunch in De Bolder, waar natuurlijk ook haring op het menu stond, vertrokken zestien partners naar het IJmuider Zee- en Havenmuseum in de voormalige Visserijschool. Er was te weinig tijd om het hele museum te bekijken, maar de gidsen lieten enkele highlights zien, die onder meer het graven van het Noordzeekanaal – een kanaalgravershol in de duinen is er op ware grootte nagebouwd –, de visserij en het loodswezen belichtten. Daarmee sloot het museumbezoek goed aan bij de lezing van Connie Braam.

Op de woelige baren

De groep was weer compleet bij de daarna volgende rondvaart met de Koningin Emma door de havens. Ook daar leerden we weer over de oudere en recentere geschiedenis van IJmuiden en de havenbedrijvigheid waaraan ook vele oud-katholieken hebben bijgedragen. En we zagen van dichtbij hoe een loodsschip een olietanker de haven in manoeuvreerde. Schipper Jumelet ging met bijna windkracht zeven de zee niet op, maar ook tussen de pieren roerde de zee zich flink, zodat het Neptunusdiploma dat hij ons na afloop overhandigde welverdiend was.

Augusta

De dag werd besloten met een diner in de Kroonzaal van Hotel-Restaurant Augusta, dat sinds 1984 door John en Monique van Waveren wordt geleid. Bij dit complex behoort ook het Thaliatheater, dat oorspronklijk is gebouwd als de eerste oud-katholieke kerk in IJmuiden (1890-1907). Hotel Augusta werd, net als de huidige Engelmunduskerk, in 1907 gebouwd. Opdrachtgevers waren twee oud-katholieken, Willem van Voorst en Gerrit Dekker, die in 1898 de rederij ‘Mij. tot Uitoefening der Trawlervisserij Kennemerland’ hadden opgericht. Zij waren ook twee van de eerste kerkmeesters van de oud-katholieke Engelmundusparochie.

Als altijd was het diner aan één mooi gedekte lange tafel in dit hotel-restaurant voortreffelijk. Zo werd deze dag als gebruikelijk in een goede sfeer afgesloten.

Door: Lidwien van Buuren

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 juni 2015