Denken in de Driehoek – 25 november 2015

Hoe heilig is zorg voor je naaste?

St. Nicolaas en St. Maarten zijn heel bekende heiligen. Ze hebben ook “vuile handen”: ze zijn heilig omdat ze hun handen vuil maakten bij de zorg voor hun naaste. Dat is een complex thema.

Dr. Huub Oosterhuis en mgr. dr. Joris Vercammen gaan hierover met elkaar in gesprek. Hoe heilig zijn deze heiligen eigenlijk? Breekt de nood van de naaste wetten? En hoe heilig is de hulp aan “illegalen”? Is zorg voor de naaste ook een manier om zelf als mens te groeien? Is het heilig verklaren van zorg niet ook een manier om mantelzorgers nog harder te laten lopen?


H
uub Oosterhuis is als kritisch theoloog, invloedrijk dichter en jarenlang voorganger in de “Amsterdam Ecclesia” één van Nederlands meest bekende en invloedrijke theologen. Over de zorg voor weerlozen publiceerde hij het pamflet “Red hen die geen verweer hebben.”


Joris Vercammen
is Aartsbisschop van Utrecht. In zijn theologie en kerkelijk leiderschap benadrukt hij het belang van een kritische kerk die solidair is met maatschappelijk zwakkeren. Als voorzitter van de oud-katholieke Internationale Bisschoppenconferentie versterkte hij daarom ook de banden met kerken in India en op de Filippijnen. In Nederland zet hij zich in voor een politieke theologie en de plaats van spiritualiteit in de zorg.

Locatie en tijd

De avonden worden gehouden in congres- en vergadercentrum In de Driehoek, Willemsplantsoen 1c in Utrecht (nabij Utrecht CS).  Het inhoudelijke deel van de avond begint om 20:00 uur en eindigt om 22:00 uur. Vanaf 19:30 is iedereen welkom voor koffie of thee. Na afloop is er een borrel.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 november 2015