Uitnodiging installatie pastoor Jan de Jager

Uitnodiging  

voor het bijwonen van de eucharistie viering waarin

Mgr. dr. Joris A.O. L. Vercammen, aartsbisschop van Utrecht,

het voornemen heeft

 

priester Jan de Jager

te installeren

tot rector van de Oud-Katholieke statie Friesland en de Noordoostpolder.

Deze viering vindt plaats op zaterdag 4 juni a.s. om 15.00 uur in de 

Sinte Ceciliakerk, Tsjerkepaed 26,

9081 AT  Lekkum,  Gem. Leeuwarden.

Na de viering is er gelegenheid om de rector te feliciteren met zijn benoeming en elkaar te ontmoeten.

U bent van harte welkom!

Het is van belang dat u zich even aanmeldt.

Een mailtje naar secretaris Pieter van Hes is voldoende. ptvhes@Xs4all.nl

 

Namens het kerkbestuur

Hilda Venema,

voorzitter 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 13 mei 2016