NOVA-dag in Utrecht

Waar sta jij….en wat zie je dan?

Op 5 november a.s. organiseert de Stichting Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging weer een NOVA-dag, dit keer in Utrecht. U bent van harte welkom om:
– kennis te maken met de nieuwe ‘Vrouwenbijbel’ met voorpublicatie van het boek Ruth;
– het jubileum 05-10-1996/2016 (twintig jaar vrouwelijke OK-diakenen) te memoreren en
– de tentoonstelling Heilige Schrift te bezoeken.

Het programma ziet er als volgt uit:

10.00 uur – Inloop met koffie/thee en ontmoeting
                   in het schoollokaal van de O.R.K.A. aan de Mariahoek 15 te Utrecht

10.25 uur – Welkomstwoord

10.30 uur – Inleiding en gesprek over 20 jaar vrouwelijke diakenen
                   o.l.v. diaken Jutta Eilander

11.15 uur – Inleiding Vrouwenbijbel

11.40 uur – Creatieve verdieping van Ruth en de Vrouwenbijbel
                    m.m.v. diaken Leonie van Straaten e.a.

12.30 uur – Kort dankgebed en lunch, aangeboden door OKViB

13:10 uur – Vervolg ochtendprogramma

14.00 uur  – Tentoonstelling in museum Catharijneconvent (voor eigen rekening).

U kunt zich opgeven bij Janneke Lettinga via email penningmeester@okvib.okkn.nl of telefoonnummer 0511 432 343.  
De kost bedragen € 6,- en voor donateurs van OKViB € 5,-.
Het verschuldigde bedrag graag vóór 1 november 2016 overmaken naar bankrekening NL48 INGB 0000 4108 24 o.v.v. ‘Ruth 5-11-2016’

Vergeet u niet om uw eigen Bijbelvertaling van het boekje Ruth mee te nemen ?

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 17 augustus 2016