Aandacht voor ontvoerde Syrische christenen

De al jaren durende strijd in Syrië heeft tot op heden vele duizenden slachtoffers onder de leden van alle bevolkingsgroepen en godsdiensten gekost. Ook de christenen in Syrië zijn hiervan niet uitgezonderd. In april 2013 werden twee vooraanstaande geestelijken door onbekende militanten ontvoerd. Van hun lot is tot op heden niets met zekerheid bekend. Het betreft Boulos (Paulus) Yazdji, Metropoliet van de Antiocheens Orthodoxe Kerk van Aleppo en Youhanna (Johannes) Ibrahim, Metropoliet van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Aleppo. Hun geloofsgenoten in Syrië en over de hele wereld maken zich ernstige zorgen om deze gewaardeerde geestelijke leiders. Op diverse manieren proberen zij de aandacht van de wereld op deze ontvoerden te richten en hopen zij dat hun bisschoppen toch nog veilig aan hun kerken mogen worden teruggegeven.

De in Nederland verblijvende leden van de Antiocheens Orthodoxe Kerk willen de aandacht van de Nederlandse samenleving op het lot van deze twee bisschoppen – die symbool staan voor zovele andere ontvoerden – vestigen.
In samenwerking met de Oud-Katholieke parochie van Sint Vitus te Hilversum zal er op zondagmiddag 21 mei een bijeenkomst worden georganiseerd, waarin gesproken zal worden over het lot van de twee bisschoppen. Dit zal gebeuren door verhalen van kerkleden uit Syrië en door videobeelden. Medewerking zal worden verleend door het koor van de Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland en zal er gesproken worden door Zijne Eminentie Isaac Barakat, Metropoliet van Duitsland en Centraal Europa van de Antiocheens Orthodoxe Kerk en door Zijne Hoogwaardige Excellentie Mgr. Dr. Dirk-Jan Schoon, Bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur in de Oud-Katholieke parochiekerk Sint Vitus, Melkpad 12, 1217 KC Hilversum en zal duren tot ca. 17.00 uur. 
Hierna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in het Gemeenschapscentrum De Akker naast de kerk.

U wordt van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Graag verzoeken wij U om uw komst te melden aan:
Can. drs. Wietse van der Velde,
deken van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht
p.a. Melkpad 14
1217 KC Hilversum.
mailadres: wvdv@hetnet.nl

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 mei 2017