Geslaagde start jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’

Zondag 17 september is de jubileumtour van de Bisschoppelijke Commissie Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland feestelijk van start gegaan in de parochie Gouda. Deze parochie werd gekozen vanwege de overeenkomst in de naam van Gouda en het Gouden jubileum van Sint Paulus. Het werd een warm welkom voor de bestuursleden die naar Gouda afgereisd waren!

De bedoeling van de jubileumtour ‘In het spoor van Paulus’ is om alle parochies te bezoeken en met parochianen in gesprek te gaan over missie en diaconaat: over wat het kan inhouden maar vooral ook over wat het betekenen kan.

Tijdens de eucharistieviering in Gouda werd ruim aandacht besteed aan missie en diaconaat. Bij het tweede kopje koffie na afloop van de viering kwam het gesprek na een korte inleiding al meteen geanimeerd op gang. Vanuit de parochie Gouda, die zich al aan het herbezinnen was op missie en diaconaat, was duidelijke interesse voor een vervolgactie; Sint Paulus wordt op de hoogte gehouden over hoe Gouda in de toekomst hier vorm aan gaat geven.

Voor een volledig verslag van de geslaagde start van de jubileumtour klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 19 september 2017