Bericht van Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is haar werkzaamheden gestart en gereed om (nieuwe) meldingen te ontvangen en te behandelen.

Wij nodigen iedereen uit om contact op te nemen in het geval u slachtoffer bent (geweest) van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag binnen de OKKN of als u daarvan getuige bent geweest of er op enigerlei wijze kennis van hebt gekregen.

U kunt dat doen via een mail of chat: www.verbreekdestilte.nl 
of per telefoon: 0900-9999001

U kunt ook mailen naar de secretaris van de Onderzoekscommissie.
Haar mailadres is: m.denekamp@casema.nl.

Uw melding wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Ook zal de Onderzoekscommissie in de komende tijd mensen benaderen van wie haar bekend is dat zij informatie kunnen verschaffen.

Voor de verdere gang van zaken verwijst de Onderzoekscommissie naar haar protocol (met bijlage).

De Onderzoekscommissie bestaat uit de volgende personen:  

Mr. G.A.M. (Wiel) Stevens,     Mr. A.M.T. (Miek) Denekamp-Mulder,
voorzitter                                 secretaris

Drs. L. (Liesbeth) Erftemeyer,   Drs. A.A.M. (Arnold) Oostveen,
lid                                               lid

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 december 2017