Studenten op retraite

Studenten van het Oud-Katholiek Seminarie waren het weekend van 2 t/m 4 februari op retraite in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout, waar zij zeer gastvrij werden ontvangen  en deelnamen aan de getijdediensten en de dagelijkse eucharistieviering.
Vrijdag in de namiddag begon de retraite met een bezinning op de eigen weg naar verdieping. Wat wil je achterlaten of loslaten, wat staat je in de weg en waar verlang je naar? De eerste persoonlijke vragen werden voorzichtig geformuleerd.
Onder leiding van Ton Roumen vond er op zaterdag een nadere verkenning plaats van deze persoonlijke vragen en werden er vier “lessen” gedeeld uit de kloostertradities. Tussendoor waren er momenten van geleide meditatie. Een mooie ervaring was dat de lezingen in de getijdediensten en eucharistieviering die dag wonderwel aansloten bij de thema’s die langskwamen.
Tussen de bedrijven door was er stille tijd en ook ruimte voor een wandeling en voor ontmoeting en een vrolijke noot. Zaterdagavond gaat de ontmoeting naar traditie vergezeld van een lekker glaasje en hapje. Juist op zulke momenten kunnen ook onderwerpen langs komen die de gemoederen wat verhitten en die zeker vragen om een verdere doorwerking op een OKSB avond! (OKSB=Oud-Katholiek Studenten Beraad).

Na de eucharistieviering op zondag kwam zuster Hildegard in de kring en ontspon zich een bijzonder mooi en intens gesprek. Dat was ook een afronding van alles wat er langs was gekomen deze dagen: hoe je roeping te vinden en de kruispunten te nemen op je levensweg; hoe om te gaan met de spanning tussen hoofd en hart, tussen druk van buiten/van mensen en verlangen van binnen, tussen werk en kerk en studie enzovoort en wat de plaats is van het bidden daarbij en het zoeken van een “eenzame plek” en de waarde daarvan.
Na de warme maaltijd was de afsluiting en het afscheid met tastbare wensen van iets van licht en de leiding en bescherming van “goede krachten en engelen” onderweg.

Op de foto’s: studenten, Ton Roumen en de studentenpastor Grete Verheij

OKSB/2-4febr2018