Nu ik oud word

Een brochure over de ‘vierde levensfase’

Hoe om te gaan met de laatste levensfase van een mens? Opnieuw staat deze vraag in het middelpunt van maatschappij en politiek. Centraal in het debat staat de vraag naar de regie. Heb je, precies tijdens die laatste zo belangrijke fase van je leven, de regie nog wel in eigen handen? Ook al verraadt het belang dat aan de vraag wordt gehecht een mensbeeld met een sterk individualistische inslag en een opvatting van het leven waarbij de maakbaarheid ervan voorop staat, toch is de vraag terecht, zoals ook die naar een vrijwillig levenseinde en euthanasie.

Belangrijke vragen eisen dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Aan die zorgvuldige omgang met de vragen willen de kerken meewerken. Vandaar deze brochure. De vragen hebben met zingeving te maken én raken onmiddellijk aan de zorg die wij als medemensen aan elkaar willen besteden. De menselijke kwaliteit van onze samenleving is daarbij in het geding.

De problematiek is complex. De kerken willen dat deze complexiteit niet verdwijnt in het debat ten voordelen van al te gemakkelijke oplossingen, die geen oplossingen zijn. De omgang met het sterven heeft met levenskunst én ‘samen-levenskunst’ te maken. Als kerken willen we werken aan de geestelijke ruimte waarin die kunst ontwikkeld en geleerd kan worden.

Met een werkgroepje onder leiding van Aartsbisschop Joris Vercammen werd aan deze brochure gewerkt. Nienke Nieuwenhuizen, ouderenarts en parochiaan van onze Hilversumse parochie, is een van de leden van de werkgroep en werkte ook mee aan de brochure. Verder vind je bijdragen van ethicus Theo Boer, Theoloog Erik Borgman, pastor Marinus van den Berg en journalist Teun-Jan Tabak. De brochure leent zich uitstekend voor gesprekskringen of voor een toerustingsavond over het onderwerp.

De brochure is te bestellen bij de Raad van Kerken in Nederland, klik hier.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 26 maart 2018